telefon Infolinka
+ 420 603 799 379 - pro pracoviště Žďár nad Sázavou
+ 420 603 456 779 - pro pracoviště Brno, Praha
+ 420 606 796 315 - pro pracoviště Jihlava, Chrudim, Pardubice
email
Dopravně psychologické vyšetření
pro všechny řidiče, kteří potřebují psychotesty absolvovat

S námi máte zelenou a dojedete do cíle

Poskytované služby

poskytované služby Máme pro vás připravené psychologické vyšetření přímo na míru. Některé Psychotesty můžete vypracovávat v počítačové nebo papírové podobě

Proč právě CEDOPS?

informace Na našich pracovištích máte záruku korektního a vstřícného přístupuNenašli jste odpověd na vaše otázky?

otázky Potřebujete se nás na něco zeptat? Neváhejte nás kontkaktovat ať už telefonicky nebo prostřednictvím emailu.

AKTUALITY
Co by Vás mohlo zajímat
20. 2. 2016 vstoupila v platnost novela zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb. (zákon č. 48/2016 Sb. o provozu na pozemních komunikacích).

Z této novely vyplývá pro každého řidiče povinnost přinést si s sebou k dopravně psychologickému vyšetření VÝPIS Z EVIDENČNÍ KARTY ŘIDIČE (nesmí být starší než 30 dnů) vystavený dopravním odborem. Nově musí již při dopravně psychologickém vyšetření řidiči žádající o navrácení řidičského průkazu předložit již posudek o zdravotní způsobilosti vystavený praktickým lékařem (nesmí být starší než 30 dnů). Posudek o psychologické způsobilosti obdrží posuzovaná osoba a stejnopis posudku je zasílán do 5 pracovních dnů příslušnému dopravnímu odboru. Pokud posudek požadoval ošetřující lékař, je posudek zaslán tomuto lékaři.

DOPRAVNĚ PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ ŘIDIČŮ

Všechna dopravně psychologická vyšetření jsou prováděna v souladu s platnými zákony, ke všem prováděným vyšetřením jsme plně kompetentní.Vyšetření se týká:
  • profesionálních řidičů s řidičským oprávněním skupin C, C+E, C1+E nad 7,5t, D a D+E a podskupin D1, D1+E. Vyšetření musí absolvovat řidiči před zahájením činnosti profesionálního řidiče, a dále před dovršením 50 let věku (avšak nejdříve 6 měsíců před dovršením 50 let) a nebo nejpozději v den dovršení 50 let, a poté dalších každých 5 let
  • obsluhy stavebních strojů nad 7,5 t přepravovaných po vlastní ose
  • učitelů autoškol
  • řidičů všech skupin na doporučení lékaře, zejména seniorů, osob po závažných úrazech hlavy a osob se závažným zdravotním stavem ovlivňujícím schopnost řídit motorová vozidla, např.některá neurologická onemocnění, psychické poruchy, diabetici na inzulínu, těžší kardiaci
  • řidičů, kteří žádají o navrácení řidičského průkazu
© cedops.cz - 2012                   designed by Bondon - webdesign